LpWyszczególnienieOpłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1Okresowe badanie techniczne:
1.1– motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)98,00
1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00
1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6– przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7– przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00
1.8– przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.10– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163,00
1.11– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.12– pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
1.13– taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
1.14– pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
1.15– pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.16– pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1– skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.2– ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.3– połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.4– toksyczności spalin14,00
2.5– poziomu hałasu20,00
2.6– geometrii kół jednej osi36,00
2.7– działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.8– wszystkich innych usterek łącznie20,00
3 Okresowe badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
3.1– motocykl, ciągnik rolniczy62,00
3.2– samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.98,00
3.3– samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.232,00
3.4– samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy297,00
3.5– autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6– przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.92,00
3.7– przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.134,00
3.8– przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.165,00
3.9– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.170,00
3.10– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.269,00
3.11– przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.297,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1– określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20,00
4.2– po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
4.3– dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1– co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)20,00
5.2– po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 poz 2254 z dn. 18.12.2003 r.)

lokalizacja