Strona główna

 

Firma Usługowo Handlowa JANEX na rynku usług motoryzacyjnych rozpoczęła swoja działalność od dnia 01.06.1999 roku , po otrzymaniu uprawnien do badań technicznych od Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny odbioru stacji pod względem wyposażenia i warunków lokalowych przez Transportowy Dozór Techniczny . Świadczymy usługi w zakresie :

Badania pojazdów samochodowych do 3,5 t , ciagników rolniczych , motocykli oraz motorowerów – badanie samochodów sprowadzonych z zagranicy,
– okresowe badania techniczne ,
– badanie samochodów zasilanych gazem ,
– badania po wypadku kolizji drogowej ,
– badania dodatkowe po zmianach konstrukcyjnych ,
– dokonujemy zmiany rodzaju pojazdów – demontaż kratki
– drobne naprawy mechaniczne .
– obsługę klimatyzacji.

Film o nas


Informacja o wyborze dostawcy:

Informacja o wyborze dostawcy sprzętu naprawczego i sprzętu diagnostycznego w ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie zakresu działania Firmy Usługowo – Handlowej „JANEX” Jan Kadłuczka, dzięki pozyskaniu nowoczesnych urządzeń”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, nr umowy UDA-RPPK.01.01.00-18-439/13-00.

Pliki do pobrania: